המטרה: טהרה

מהי טהרה? ומדוע היא כל כך חשובה ביהדות?

 

המונח "טוהר" משמעותו מאה אחוזי ניצול של חומר איכותי.

דבש טהור - מאה אחוז דבש. ללא סוכר, מים, או כל מרכיב אחר שיגרע מאיכותו הדבשית.

זהב טהור - מאה אחוז זהב. ללא מתכות זולות שנועדו להוסיף נפח ולהפחית מהשווי.

לב טהור - לב שכולו מכוון אל האמת, ללא ציניות וללא רמייה.

יהודי טהור - יהודי שכוחות הנפש שלו, הנשמה הטהורה שבו, הם המרכיב הדומיננטי באישיותו.

ככל שאנו מפחיתים את מינונם של "חומרים זולים" - אגו, שנאת חינם, תאוותנות חסרת פשר, קנאה וכדומה - בתהליך קבלת ההחלטות בחיינו, ובד בבד אנו מעניקים לאנרגיה היהודית היוקדת בנשמתנו ביטוי גדול יותר בכל צעד שאנו עושים, כך אנו טהורים יותר. מזוקקים יותר.

כמובן שלא קל להגיע למאה אחוזי טהרה. למעשה, אתגרי החיים ומלחמת ההישרדות החומרית גורמים לעיתים לכך שאפילו בעבור חמישים אחוזי טהרה עלינו להשקיע מאמץ אדיר ועבודה עצמית קשה ומורכבת. אך השאיפה חייבת להיות ברורה, כל אחד חייב לשים לו למטרה להגיע לטהרה מקסימלית בחייו. זו משימת חיינו.

אחד מהעזרים שתורת ישראל מעניקה לנו, בדרכנו להיטהר, הם מימיו הטהורים של המקווה:

מים טהורים - מי מעיין, או מי גשם, שנאגרו ונקוו באופן טבעי ללא מגע יד אדם, על פי הקריטריון ההלכתי.

טבילה במים טהורים אלה נוסכת בנו כוח, לשאוף ולהשיג במהלך חיינו יותר אחוזים של "לב טהור" ו"חיים טהורים".

המשפחה היא הציר סביבו נעים חיינו, והשפעתה על כל צעד ושעל שאנו עושים רבה מאוד. לכן חשובה כל כך מצוות טהרת המשפחה. היא מביאה לכך שהבית שלנו יכיל מאה אחוזים משפחתיות טהורה, שמשמעותה - הבנת ערכיות התא המשפחתי, השקעה נכונה בכל אחד ממרכיבי המשפחה, והכרה מעשית בכך שזהו מרכז חיינו. ככל שתגדל טהרת המשפחה שלנו יהיו חיינו טובים ונכונים יותר.

כאשר יסודות ביתנו מושתתים על טהרה רוחנית, תוך מיצוי וניצול הכוחות הרוחניים הנשגבים הטמונים בחיי זוגיות, בהתאם לכללי ההלכה המפרטת כיצד נכון לעשות זאת, אז הערכים הטובים המרכיבים את חיי המשפחה מתחדדים, והמשפחה העוטפת אותנו הופכת לבסיס טהור ואיתן, המחזיק את חיינו בבטחה.

 

הרב יואל בייטש