מקוואות נוספים באיזור שלך

נהריה - מרכזי

049511398
  • שנה ראשונה חינם
  • חניה
  • אמבטיה
  • קוסמטיקה

נהריה הירוקה

049823860
  • הנגשה לנכים
  • חבד
  • חניה
  • אמבטיה
  • קוסמטיקה

נהריה - טרומפלדור

049828535
  • אמבטיה