מדיניות פרטיות

אתר mikve4u.co.il, אינו חושף, נותן, מוכר, או מעביר מידע אישי כלשהו אודות המידע שמנויות באתר מזינות באתר

אנו מתייחסים למידע המועבר אלינו דרך האתר בכבוד ובסודיות. אם הזדהיתם על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני אלינו, אנו נשתמש במידע זה כדי להשיב לשאלתכם או לבקשתכם. ייתכן וגם נוסיף את כתובת דואר האלקטרוני שלכם למאגר הנתונים שלנו לשימוש בעתיד לצורך דיוור ישיר של מידע רלוונטי ומידע את השתתפותכם Out-Opt קשור. אם אינכם מעוניינים עוד כי ניצור עמכם קשר, אנא בחרו להפסיק אך ורק כאמצעי לאספקת תוכן מותאם ברשימת התפוצה. כיום, אנו משתמשים בעוגיות למשתמש, אך לא לצרכי מעקב, ניתוח או לכל מטרה אחרת. אם אתם מבקרים באתר לקריאה או להורדה של מידע, אז למעט המידע אותו מסרתם מרצון אנו אוספים ואוגרים אך ורק מידע בנוגע לתאריך, השעה ומשךביקורכם באתר, והעמודים בהם צפיתם בזמן ביקורכם באתר 

 

מידע שנמסר מרצון

אתר מקווה פור יו לא יחשוף שום פרט מזהה אודות זהותה של משתמשת או פונה דרך האתר כל המידע שיימסר ישמר חסוי 

 

מדיניות קישורים

אתר mikve4u.co.il, איננו יכול להבטיח את הגנתו של כל המידע האישי אותו תספקו לצד ג׳ המקשר לאתר זה או ממנו. כמו כן, על אף שהאתר מספק קישורים לאתרים צד ג׳ כלשהם, איננו יכולים לקבל על עצמנו כל אחריות בנוגע לפרטיותו של מידע אשר תספקו באתרי צד ג׳ אלו. אתרי צד ג׳ אלו עשויים לקיים מדיניות משלהם בנוגע לפרטיות ולאיסוף נתונים. כל מידע אישי אשר תספקו לאתרי צד ג׳ אלו יהיה כפוף למדיניו, הפרטיות של אתרי צד ג׳ אלו, אם ישנה כזאת 

 

אמצעי אבטחה 

אנו עושים את מירב המאמצים בכדי להגן על המידע האישי שלכם וסודיותו. על כן, נקטנו באמצעי זהירות שנועדו להבטיח כי המידע יישמר בצורה בטוחה ומוגנת.

יחד עם זאת אף שידור של נתונים על גבי רשת האינטרנט או על גבי רשת אלחוטית כלשהי איננו מאובטח ב- %100 ,הלכך אתם עושים זאת על אחריותכם. אנו מיישמים אמצעי ביטחון אלקטרוניים ופרוצדורליים כדי להגן על המידע האישי שלכם. עם קבלת השדר שלכם, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לנקוט בכל אמצעי להבטיח את ביטחונו של המידע במערכות שלנו. האתר .הזהירות כדי להגן על המידע האישי של משתמשיו. כל המידע מוצפן ומוגן בתוכנות הצפנה סטנדרטיות בענף

על אף שאנו משתמשים בתוכנות הצפנה סטנדרטיות בענף, כדי להגן על מידע סודי ורגיש בסביבה מקוונת, אנו נוקטים גם בצעדים סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע הרגיש שלכם בסביבה שאינה מקוונת. הגישה למידע הפרטי ניתנת רק לאותם אנשים הזקוקים למידע רגיש זה לצורך ביצוע מטרה ספציפית. אנשיםנאלו הסכימו לשמור על סודיותו של מידע זה ולהשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר המידע.

כמו כן, תוכנות ו/או מערכות הפעלה מסוימות עשויות לשמור מידע על גבי מחשב המשמש ליצירת קשר עם האתר. על כן, אנו מזהירים בזאת את כל משתמש ומפנים אותו אל המדריכים למשתמש שסופקו על ידי ספקת התוכנה של מערכת ההפעלה ו/או דפדפן האינטרנט, לקבלת מידע אודות הליכי האבטחה והפרטיות הזמינים.  האתר אינו אחראי בכל דרך שהיא להליכי ההפעלה ו/או איסוף הנתונים המיושמים על ידי מערכת ההפעלה ו/או דפדפן האינטרנט של כל משתמש

 

קבלת תנאים אלה

בשימושכם באתר, הנכם מאשרים כי עיינתם והסכמתם לתנאים ולהגבלות אלו בנוגע לפרטיותו ו/או אבטחתו של כל המידע האישי אותו תספקו לנו. כמו כן, הנכם מאשרים כי אתם מסכימים להצהרה בדבר אבטחה ומדיניות הפרטיות. אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להצהרה בדבר אבטחה ומדיניות הפרטיות ו/או לשיטות העבודה של האתר, נא כתבו לנו לכתובת mikve4u@or-habait.co.il