הגדרות הלכתיות

לוח הטהרה שלי 

לוח הטהרה נועד לסייע לכם, בני הזוג, לשמור את מצוות הטהרה בקלות על ידי קבלת תזכורות לביצוע בדיקות וכל מה שנדרש בהליך הטהרה, בהתאם להגדרות ההלכתיות שבחרתם, ולבוחרים בכך- בחישוב עונות הפרישה: הזמנים בהם יש להימנע מחיי אישות מחשש שהוסת עלולה להופיע.

 

חשיבות הרישום בלוח כתוב

למרות שהלוח יבצע עבורך את כל החישובים הנדרשים עבור עונות הפרישה, חשוב כי תבצעי במקביל את החישובים בעצמך. הלוח יכול לשמש ככלי עזר לחישובים שלך אך מאחר ויש דעות בהלכה הקובעות כי על בני זוג לערוך את החישובים בעצמם, עליך להמשיך לרשום ידנית ולחשב את חישובי הווסתות.

 

 

איך מתבצע הרישום?

פירוט עיקרי שיטות הפסיקה הניתנות לבחירה

 

באתר מקווה פור יו ניתן לבחור את אחת משיטות הפסיקה המרכזיות שלהלן. 

 

אשכנז

מינימום ימי הדימום עד לעריכת הפסק טהרה - 5 ימים, יום ראיית הדם נמנה כיום הראשון.

 

לבוחרות להציג את ימי החשש:

 

עונת החודש

אותו תאריך (לפי לוח העברי) וכן אותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבה החל המחזור בחודש שעבר.

עקירת עונת החודש: כאשר מגיע היום הזה בחודש הבא ואינה רואה בו דם.

במקרה שחלו 2 וסתות באותו חודש, בחודש הבא יהיו 2 עונות פרישה. לדוגמה: כאשר מחזור חדש החל בג' אייר ומחזור נוסף החל בכ' אייר, בחודש סיון על האישה לשמור 2 עונות פרישה, בג' סיון ובכ' סיון.

 

עונה בינונית

30 יום מהמחזור האחרון, באותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבה היה המחזור.

 

עונת ההפלגה

סופרים את מספר הימים שבין המחזור האחרון לזה שקדם לו ומחשבים את אותם מספר ימים מהמחזור האחרון. בתאריך העתידי שאליו מגיעים בחישוב זה, באותה עונה (יום או לילה) שבה הופיע המחזור האחרון, תחול עונת הפרישה.

 

ספרד

מינימום ימי הדימום עד לעריכת הפסק טהרה - 4 ימים (לנוהגות לפי שיטת מרן עובדיה יוסף זצ"ל), יום ראיית הדם נמנה כיום הראשון.

 

לבוחרות להציג את ימי החשש:

 

עונת החודש

אותו תאריך (לפי לוח העברי) וכן אותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבה החל המחזור בחודש שעבר.

עקירת עונת החודש: כאשר מגיע היום הזה בחודש הבא ואינה רואה בו דם.

במקרה שחלו 2 וסתות באותו חודש, בחודש הבא יהיו 2 עונות פרישה. לדוגמה: כאשר מחזור חדש החל בג' אייר ומחזור נוסף החל בכ' אייר, בחודש סיון על האישה לשמור 2 עונות פרישה, בג' סיון ובכ' סיון.

 

עונה בינונית

30 יום מהמחזור האחרון, באותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבה היה המחזור.

 

עונת ההפלגה

סופרים את מספר הימים שבין המחזור האחרון לזה שקדם לו ומחשבים את אותם מספר ימים מהמחזור האחרון. בתאריך העתידי שאליו מגיעים בחישוב זה, באותה עונה (יום או לילה) שבה הופיע המחזור בפעם הקודמת, תחול עונת הפרישה.

 

חב"ד

מינימום ימי הדימום עד לעריכת הפסק טהרה - 5 ימים, יום ראיית הדם נמנה כיום הראשון.

 

לבוחרות להציג את ימי החשש:

 

עונת החודש

אותו תאריך (לפי לוח העברי) וכן אותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבה החל המחזור בחודש שעבר.

עקירת עונת החודש: כאשר מגיע היום הזה בחודש הבא ואינה רואה בו דם.

במקרה שחלו 2 וסתות באותו חודש, בחודש הבא יהיו 2 עונות פרישה. לדוגמה: כאשר מחזור חדש החל בג' אייר ומחזור נוסף החל בכ' אייר, בחודש סיון על האישה לשמור 2 עונות פרישה, בג' סיון ובכ' סיון.

 

עונה בינונית

יום השלושים (יממה שלמה) לאחר שהחל המחזור בחודש שעבר.

 

עונת ההפלגה

סופרים את מספר העונות שחלף בין ביצוע הפסק טהרה מוצלח עד להופעת המחזור שלאחריו ומחשבים את אותן מספר עונות מהמחזור האחרון. בעונה העתידית שאליה מגיעים בחישוב זה, תחול עונת הפרישה.

עקירת עונת ההפלגה: מספרי ההפלגה מתבטלים רק לאחר שמספר גדול יותר מופיע. למשל: הפלגה בת 43 עונות תתבטל רק אם תתרחש הפלגה בת 44 עונות או יותר. כל עוד והפלגה גדולה יותר לא מתרחשת, יש להעביר את העונות הלאה